Posts tagged with ‘反斗奇兵’

 • Jul162019

  《反斗奇兵 4》電影的文化解讀

  這次來到第4集,我深受感動。以本來的野笑冒險與友情的基本元素吸引小朋友外,我看到了一些大概只有大人才看懂的社會人生哲理。

  Read more
 • Apr122015

  【12條蛇餅】又一城Tsum Tsum被包圍

  又話已經無人玩嘅?? 見佢今日個勢, 勁過新出嘅Apple Watch好好好多喎!

  Read more