Posts tagged with ‘唔好唔要唔得唔可以’

  • Mar042020

    孩子事事唱反調怎辦 – 我才不要被你NO!!

    由孩子的小腳板大踏步開始,你有留意自己口中最常出現的字是「NO」、「唔得」還是「唔好」?

    Read more
Sign Up