WE WANT U

 • 籌備創新有意義之活動
 • 活動推廣及執行
 • 即係咩都要做,唔識學到識
 • 彈性上班,愉快工作,迅速成長

歡迎現正或曾修讀有關資訊科技/平面設計/市場推廣/活動管理/傳播/教育相關課程的你,敢想敢做、反應快、盡責交帶者優先。

填妥個人資料,我們會盡快聯絡你!: )

 • Drop files here or
  檔案大小 5MB 以下

 

 • 提供創意諗頭
 • 平面設計/懂簡單motion graphics
 • 略懂影片剪接
 • 彈性上班,愉快工作,迅速成長

歡迎現正或曾修讀有關創意媒體/設計相關課程的你,敢想敢做、反應快、盡責交帶者優先。

填妥個人資料,我們會盡快聯絡你!: )

 • Drop files here or
  檔案大小 5MB 以下