Posts tagged with ‘捐贈’

  • Feb062016

    二手物資可以捐去邊?

    今日年廿八,屋企大掃除咗未呀?執咗好多唔要嘅嘢不如送俾有需要的人~ ohmykids整理香港收集各種二手物資的機構。一齊過一個綠色新年~

    Read more
Register