Posts tagged with ‘Youtuber’

  • Jul152021

    【非一般YouTuber先修班】反應熱烈,繼續開班~

    以小朋友有興趣的YouTuber主題🎦  作引子💡,一連4堂學習題材構思、專題演講💬,拍片同製作影片技巧,提升自信😎 表達能力🗣無難度!讓小朋友輕鬆面對多媒體學習🎞️  之餘,仲激起他們潛在創造力💪🏻 🤝 即刻去 👉🏼👉🏼Bookyay👈🏼👈🏼 報名,仲有🐣 早鳥優惠添(直至7月19日下午3時)~ 🌟活動內容 – 學習影片製作專業技巧🎥 如採光、視角捕捉等 – 學習軟體運用,每課需獨立創作1分鐘短片 – 掌握自信演講技巧🗣 提升表達及溝通能力💬 – 利用Mind…

    Read more
Register