Posts tagged with ‘Youtuber’

  • Jul152021

    【非一般YouTuber先修班】反應熱烈,繼續開班~

    以小朋友有興趣的YouTuber主題?  作引子?,一連4堂學習題材構思、專題演講?,拍片同製作影片技巧,提升自信? 表達能力?無難度!讓小朋友輕鬆面對多媒體學習?️  之餘,仲激起他們潛在創造力?? ? 即刻去 ????Bookyay???? 報名,仲有? 早鳥優惠添(直至7月19日下午3時)~ ?活動內容 – 學習影片製作專業技巧? 如採光、視角捕捉等 – 學習軟體運用,每課需獨立創作1分鐘短片 – 掌握自信演講技巧? 提升表達及溝通能力? – 利用Mind…

    Read more
Register