ohmykids

  • Jul252017

    「未來事業所」最強攻略 你要知嘅10件事

    呢個暑假有細路嘅人都為咗呢單嘢搶飛,想知點先玩得最開心,相影得最靚,細路笑住返工學理財玩到唔捨得走,以下方法一定幫到你~

    Read more
    ohmykids.org
  • Jul102017

    我們,都是寂寞的家長群 | 楊可悠

    為了參加升小大作戰,你加入了多少個家長谷?

    Read more
    ohmykids.org
  • Jul032017

    叩門是一場資源掠奪戰 | 楊可悠

    孩子啊,這壓根兒就是一場小圈子選拔賽,即使你跨入門檻,也不過是進入了一個鬥獸場。

    Read more
    ohmykids.org
  • Jun262017

    她的兒子考到12家名校 | 楊可悠

    如果時間可以重來,你會否將阿囝的K2光陰押給那面試班,換取12名校入場券?

    Read more
    ohmykids.org
  • Jun192017

    誰把9月1日推前了? | 楊可悠

    9月1日才是開學日,為甚麼要把這日子無限推前?

    Read more
    ohmykids.org
  • Feb272017

    【認識教育之旅 – 芬蘭篇】神話由誰實踐 | 3隻小G

    理想願景就算有,到實行,每一日影響緊學生終於係老師。 咁芬蘭教育吹到咁神,佢地嘅老師係「怎樣煉成」嘅呢?

    Read more
    ohmykids.org
  • Feb252017

    【認識教育之旅 – 芬蘭篇】建築師PlayGroup | 3隻小G

    嘩…又話芬蘭係快樂學習? 建築師 Playgroup!? 咪仲怪獸過我地… 呀其實Archi係做乜嘅呢…? 畫嘢、砌模型、瞭解環境、歴史、文化、設計方案解難…?

    Read more
    ohmykids.org
  • Feb102017

    【認識教育之旅 – 德國篇】德國中學生之日常 | 3隻小G

    我覺得德國係先進國家,但呢間中學嘅教學方式比想像中刻板...

    Read more
    ohmykids.org
  • Feb082017

    親子生死教育的好戲~Moana | 賣棺材的男孩

    我十分推介各位父母帶自己的子女進場看,而且可以約其他父母與子女一起進場,最後來個電影討論,從而給子女上一課「真‧生死教育」。

    Read more
    ohmykids.org
  • Feb082017

    【另類遊學】一家五口100天印度之旅 用藝術打破隔膜

    在家教育孩子(homeschooling)的瑞士X香港藝術家庭Lamily,每天與孩子探索世界,除了到樹林認識大自然,於家中進行愉快藝術課外,於數月前得到孩子同意及支持,一家人出發印度去。

    Read more
    ohmykids.org